روش افزایش ممبر پاپ اپ تلگرام

شما به بدنبال ممبر واقعی برای کانال خود هستید.
بهترین روش جذب ممبر واقعی که کاربر با اختیار خود به کانال تلگرام جوین می شود.
بنابراین درصد ریزش، پایین تر از روش اد اجباری می باشد.