16,000 تومان 14,000 تومان

عدد یک برابر با هزار ممبر میباشد .

توضیحات

افزایش ممبر واقعی و صد درصد ایرانی مخصوص کانال تلگرام .استارت فوری و حداقل سفارش 1000 ممبر و حداکثر سفارش 600000 ممبر .ایلیا ممبر قدیمی ترین سایت خرید ممبر تلگرام