ثبت پروژه شما با موفقیت انجام شد . بصورت انلاین با تیم متخصص ما بنا بر نوع خدمات ثبت شده مرتبط خواهید شد .حد اکثر زمان انتظار برای ارتباط (30 دقیقه) میباشد.

تذکر بسیار مهم : متخصصان و مجریان تیم ایلیا بصورت اختصاصی استخدام شده اند و به هیچ عنوان شما به مجریان نامعتبر متصل نخواهید شد .

در صورت قطعی شدن ثبت سفارش شما پس از اتصال به متخصصان ( پشتیبانی / پیگیری سفارش / شکایات ) از طریق همین سایت و در بخش پنل کاربری قابل ثبت و رسیدگی خواهد بود .

و در پایان بسیار خرسند خواهیم شد که نظرات خود را از تجربه همکاری با ما ثبت نمایید .

به امید دیدار و همکاری مجدد با ما .